Provincie Gelderland is gestart met de 8e editie van de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit. Met het thema brede blik op ruimte zijn we op zoek naar geslaagde projecten die invulling hebben gegeven aan ambities als energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, economisch vestigingsklimaat, bereikbaarheid en woon- en leefomgeving. Combinaties zijn helemaal mooi. Voor meer informatie verwijs ik naar de flyer en ons digitaal platform Sprekend Gelderland.