Corona dossier NVTL                                    -Update juni 2020- 

Gezond en veilig werken in Coronatijd   

Thuiswerken geldt nog als advies, voor wie en wanneer dat kan.
Maar als toch - soms - op kantoor moet worden gewerkt, hoe kun je dan als bureau ervoor zorgen dat het veilig is? SFA verzamelt onder 
Tools coronavirus/gezond en veilig werken informatiebronnen en praktische middelen.   

Bron:  SFA 

Belangrijke regelingen  Corona 

De NVTL trekt samen met de BNSP, BNA en Stichting Fonds Architecten op om kennis en inzichten over  bovengenoemde punten te delen en handvatten te bieden voor zaken als contracten, werktijdverkorting of de anderhalve-meter-samenleving op de werkvloer (zie site van de BNSP en de BNA). 

WAT DOET DE NVTL?
Eén van onze belangrijkste acties de komende tijd, is er bij opdrachtgevers van publiek tot particulier er op aan te dringen juist in deze tijd projecten voort te zetten en nieuwe opdrachten te blíjven verstrekken en niet te gaan afwachten tot het Corona-virus is uitgeraasd.
De NVTL blijft jullie de komende weken polsen over de stand van zaken, maar we vragen jullie ook zelf te komen met vragen of ideeën. Dat helpt ons om de juiste partijen te adresseren. In mei zullen we in onze jaarlijkse ledenenquête ook aandacht schenken aan de gevolgen van de coronacrisis op ons werk en wat we daar als NVTL aan kunnen doen.
 

 Houd ons op de hoogte en deel je ervaringen en inzichten!

Sterkte in deze bijzondere tijd en blijf vooral gezond!
 
Met vriendelijke groet, 
NVTL bestuur en bureauteam.

 

Lees hier een interview met de voorzitter Ben Kuipers over werken in coronatijd 

 

CORONA DOSSIER BNA


ACTUELE INFORMATIE SFA | Stichting Fonds Architectenbureaus

Laatste nieuwsbrief 16 april 2020 ARBO IN CORONATIJD


 Er zijn op dit moment twee belangrijke regelingen

 De TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) en de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren). 

De TOZO is zowel voor ondernemers als ZZP-ers. Om voor de TOGS (eenmalige gift van € 4.000,-) in aanmerking te komen heb je een bepaalde SBI-code (Standaard Bedrijfs-Indeling) nodig.

Zie ook de KVK LINKS hieronder als belangrijke portals:

Ondernemers

ZP-ers


Steunmaatregelen ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS in de bouw.


VOOR ZZPérs : abonneer je op de nieuwsbrief van www.ikwordzzper.nl 

Hier staat  een handige Tool om te kijken of je in aanmerking komt voor een uitkering.


Participatie tijdens corona

Door Maarten Hoorn, senior projectleider bij Platform31. Dit stuk verscheen eerder op de website van Stedelijke Transformatie.

In tijden van corona zijn fysieke ontmoetingen nagenoeg onmogelijk. Bewonersavonden, inspraakavonden, cocreatiesessies, informatiemarkten of andere vormen van participatie zijn nu eigenlijk niet te organiseren. Voor werkoverleggen tussen professionals schakelen we in sneltreinvaart over naar verschillende online overlegplatforms. Deze omschakeling bij participatie lijkt moeilijker te gaan, terwijl er zoveel mogelijk is.


Controleer altijd de websites voor de meest actuele informatie 


online participatie Tools : HANDLEIDING ONLINE EN OFFLINE PARTICIPATIE