Prijsvraag, insturen tot 10 maart 2020

Eerdere winnaars van deze prijs zijn Anne Whiston Spirn (2018), Dirk Sijmons (2017) en Peter Latz (2016) De IFLA Sir Geoffrey Jellicoe Award is de hoogste eer die de Internationale Federatie van landschapsarchitecten kan schenken. De Jellicoe Award erkent levende landschapsarchitecten wier prestaties en bijdragen een unieke en duurzame impact hebben gehad op het welzijn van de samenleving en het milieu en op de bevordering van het beroep van landschapsarchitectuur. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan personen wier werk en prestaties landschapsarchitecten over de hele wereld inspireren. Raadpleeg de IFLA-website voor de volledige oproep voor nominaties, tijdschema en indieningsvereisten.