Met de prijsvraag AM I INCLUDED? nodigt gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM ontwerpers en stadmakers uit nieuwe ideeën te bedenken en realiseren, die een licht werpen op de gedachten achter de inclusieve stad. De druk op de stad neemt alleen maar toe en de centrale vraag de komende decennia is: hoe houden we de stad voor iedereen toegankelijk? AM ziet zich de maatschappelijke opgave gesteld om de kennis
hierover verder te versterken door in contact te komen met ontwerpende partijen met een vernieuwende visie op dit actuele vraagstuk. De winnaar krijgt een concrete projectopdracht van AM.
 
Jury
De vijfkoppige jury bestaat uit:
Hilde Blank, directeur AM Concepts (voorzitter), Elma van Boxel, landschapsarchitect ZUS, Like Bijlsma, ruimtelijk onderzoeker Planbureau
voor de Leefomgeving (PBL), Emilie Vlieger, stadmaker / locatiemarketeer en –programmeur Vliegerprojecten en Edwin Oostmeijer, ontwikkelaar Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling bv. Jurysecretaris is Vincent Kompier, Architectuur Lokaal.
 
‘AM I included?’ wordt georganiseerd door Architectuur Lokaal in opdracht van AM.
Nieuwsgierig geworden? Kijk voor meer informatie op www.arch-lokaal.nl