Het Rijksvastgoedbedrijf gaat als eigenaar van dit rijksmonument het park in 2018 renoveren. De renovatie van het park omvat een aanpassing van het stelsel van lanen, bosvakken en zichtlijnen op open ruimtes en gebouwen. Hierdoor vindt het park haar nationale en internationale cultuurhistorische betekenis terug. Om het park weer als een goed geheel te laten functioneren en te beleven voegen we nog enkele nieuwe objecten en/of invullingen toe.

 

Oproep aan ontwerpers

Rijksbouwmeester Floris Alkemade roept namens het Rijksvastgoedbedrijf ontwerpers op om zich aan te melden voor de ontwerpprijsvraag voor drie nieuwe onderdelen in het park van Huis Doorn. De rijksbouwmeester wil een extra impuls geven aan kwaliteitsverbetering in de buitenruimte van het rijksvastgoed en de vakwereld uitdagen tot culturele expressies bij actuele maatschappelijke thema's. De resultaten van de prijsvraag dienen als startpunt voor een debat over de rol van eigentijds ontwerp bij het levend houden van (groen) erfgoed.

De opdracht

De prijsvraag gaat om het ontwerpen van extra elementen die niet in het definitief ontwerp zijn opgenomen:

1. een voetbrug

2. een folly

3. een door de ontwerper zelf te bepalen aanvulling op het park

 Met het terugbrengen of toevoegen van deze onderdelen zien we een kans een eigentijdse laag aan het park toevoegen. Hiermee houden we de traditie in de tuinkunst, van het voortdurend aanpassen en omvormen van een tuin, levend. Deze drie onderdelen kunnen de samenhang van het park en de ruimtelijke kwaliteit vergroten én voegen een nieuw verhaal en een nieuwe ervaring toe. Zoals dat past in onze tijd en onze huidige opvattingen over cultuurhistorie zoeken we daarbij naar een respectvolle aanpak van de aanwezige tijdlagen. Meer informatie over de opgave, vindt u in het reglement prijsvraag Park Huis Doorn.

Procedure prijsvraag Park Huis Doorn

Deelname aan deze prijsvraag staat open voor ruimtelijk ontwerpers, zoals landschapsarchitecten, architecten, kunstenaars en productontwerpers met een afgeronde opleiding op HBO/academisch niveau. Er kan individueel of in teamverband worden ingeschreven. Om deel te kunnen nemen aan de voorselectie, moet u zich eerst registreren

Voorselectie

In de voorselectie kunnen geïnteresseerden een portfolio insturen. Dit portfolio bestaat uit bedrijfsmatige gegevens en referentieprojecten. Ook vragen we om een korte motivatie voor deelname.

Uit de inzendingen selecteert de jury maximaal vijf deelnemers, die worden uitgenodigd deel te nemen aan de prijsvraag. De geselecteerde ontwerpers vragen we om een schetsontwerp te maken voor de drie gevraagde elementen. Zij krijgen voor deze uitwerking een vergoeding van 2.500 euro exclusief BTW. De jury wijst twee winnaars aan. Eén voor het schetsontwerp voor de voetbrug en de folly. En één voor het beste schetsontwerp van het derde element. Dit kan ook dezelfde winnaar zijn. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de ambitie een opdracht tot realisatie te verlenen aan de winnaar(s) van de prijsvraag.

Jury

De jury bestaat uit:

 • Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter, met stemrecht)
 • Wietske Dubelaar, coördinator bij STAMU, MooiSticht en Platform Utrechtse Buitenplaatsen
 • Frank Havermans, kunstenaar/ontwerper
 • Frank Louhenapessy, hoofd bedrijfsvoering Stichting beheer Huis Doorn
 • Paul Roncken, landschapsarchitect, adviseur Provincie Utrecht en docent aan Wageningen University

 

Planning

Voorselectie

 • Dinsdag 15 mei 2018 - Start prijsvraag 
 • Maandag 11 juni 2018 - Sluiting vragenronde
 • Maandag 18 juni 2018 - Publicatie nota van inlichtingen
 • Donderdag 28 juni 2018, 12:00 uur - Sluiting registratietermijn
 • Maandag 2 juli 2018, 12:00 uur - Sluiting inzendtermijn voorselectie
 • Dinsdag 10 juli 2018 - Bekendmaking resultaten

 

Prijsvraag (maximaal 5 geselecteerde deelnemers)

 • Donderdag 12 juli 2018 - Informatiebijeenkomst
 • Maandag 24 september 2018, 12:00 uur - Sluiting inzendtermijn prijsvraag
 • Maandag 8 oktober 2018 - Bekendmaking winnaar(s), publicatie juryrapport

 

Aanmelden voor deelname doet u via het registratieformulier. meer informatie op de website.