Het Ministerie van BZK doet voor ontwikkeling van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) een beroep op de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) en de Beroepsvereniging van de Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) . De projectdirectie van de NOVI, bij monde van programmadirecteur Emiel Reiding, heeft de beroepsverenigingen verzocht om met een aantal regio’s  gebiedsuitwerkingen te maken voor de integratie van de centrale opgaven van NOVI. Deze regionale uitwerkingen zijn bedoeld als instrument om de dialoog over de NOVI te stimuleren en te verrijken.

De BNSP en NVTL willen graag regio’s, vooral buiten de Randstad, uitnodigen om dit verzoek te ondersteunen. In een periode van 6-7 maanden gaan stedenbouwkundigen, planologen en landschapsarchitecten binnen en buiten de beroepsverenigingen, in combinatie met andere disciplines en domeinen, aan de slag om deze regionale gebiedsuitwerkingen voor de NOVI op te stellen, samen met de betreffende regio’s. Als kwartiermakers zijn Jannemarie de Jonge (namens NVTL) en Edwin van Uum (namens BNSP) aangesteld. In april zal door de kwartiermakers een oproep gedaan worden voor teams om zich in te schrijven voor de gebiedsuitwerkingen.

Een onderdeel van de NOVI is de stiftenstrijd op 1 juni.