Op www.netwerkgroenebureaus.nl/impressienatuurinclusief is de impressie van de bijeenkomst van 6 maart 2018 in Amersfoort beschikbaar. Daarin zijn het programma, de samenvatting van de paneldiscussie, het overzicht van de deelnemers, informatie over de sprekers en een aantal presentaties opgenomen.

Impressie van de dag

Voor architecten is 'natuurinclusief ontwerp' vooral werken volgens circulaire principes, voor ecologen en landschapsarchitecten is 'natuurinclusief ontwerp' ruimte bieden aan biodiversiteit en ecologische processen. Architecten streven naar duurzaamheid maar daarbinnen neemt biodiversiteit echter (nog) geen plaats in zoals bijvoorbeeld energie dat wel doet. Samenwerking tussen deze disciplines biedt ongekende kansen op een natuurinclusieve omgeving.

Ervaring wijst uit dat samenwerking tussen architecten, landschapsarchitecten en ecologen in de voorfase van een project sterk bijdraagt aan de leefomgevingskwaliteit (voor gezondheid, beleving, wonen, werken, biodiversiteit) en aan het voorkomen van vertraging van projecten als gevolg van natuurwetgeving. Tijdige communicatie tussen disciplines en met de opdrachtgever is de sleutel voor natuurinclusief ontwerp. Gezamenlijk ontwerpen is cruciaal, evenals het stimuleren van integraliteit van opdrachtverlening.

De dag werd georganiseerd door:

BNSP, Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen, NGB, Netwerk Groene Bureaus, brancheorganisatie van groene adviesbureaus,  NVTL, Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur, onder aanbeveling van BNA, Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus.

Suggesties om de samenwerking tussen architecten, landschapsarchitecten/ontwerpers en ecologen te intensiveren? We horen ze graag!