Vol inzetten op ruimtelijke kwaliteit

ProRail en NS benoemen Eric Luiten tot Spoorbouwmeester

Eric Luiten is vanaf 1 januari 2018 Spoorbouwmeester. Hij volgt architect en stedenbouwkundige Bert Dirrix op die de functie drie jaar vervulde. Met Eric Luiten krijgt Bureau Spoorbouwmeester opnieuw een ervaren ontwerper en ruimtelijk adviseur als boegbeeld. Eric Luiten combineert ruime ervaring met ruimtelijke en bouwkundige vraagstukken en specifieke kennis op het vlak van ruimtelijk ontwerp, erfgoed en de transformatie van stad en landschap. Juist op deze vlakken liggen de komende jaren grote opgaven, ook voor het spoor.

Met de benoeming van een nieuwe Spoorbouwmeester onderstrepen ProRail en NS het belang van integrale ruimtelijke kwaliteit binnen de spoorsector. Beide spoorpartners beschouwen gezamenlijke sturing op kwaliteit als essentieel om de ambities voor en rond het spoor te kunnen realiseren. Onderlinge (ruimtelijke) samenhang komt het openbaar vervoer ten goede, bevordert de identiteit van het spoor en draagt bij aan een optimale beleving bij de reiziger.

Als Spoorbouwmeester heeft Eric Luiten de taak (de directies van) ProRail en NS te adviseren over stedebouw, architectuur, interieur, landschap en grafische vormgeving. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de actualisering, toepassing en doorontwikkeling van het Spoorbeeld: het overkoepelend vormgevingsbeleid van de spoorsector. Als boegbeeld van Bureau Spoorbouwmeester draagt de Spoorbouwmeester het Spoorbeeld uit.

Net als zijn voorgangers heeft Eric Luiten in zijn rol als Spoorbouwmeester de ruimte om eigen accenten te leggen. Deze speerpunten voor de komende drie jaar worden in het eerste kwartaal nader bepaald en uitgewerkt. De aandacht voor de transformatie van het spoorlandschap en de omgang met het rijke spoorerfgoed zullen hierbij een belangrijke rol spelen.

De functie van Spoorbouwmeester wordt ingevuld door een ontwerper die met beide benen in de beroepspraktijk staat: in deeltijd, voor een periode van drie jaar. Bert Dirrix zal zich na zijn periode als Spoorbouwmeester weer vol gaan richten op de werkzaamheden van zijn eigen bureau.