De NVTL is sinds jaar en dag aanwezig op de Dag van de Openbare Ruimte. Sinds vorig jaar is deze vakbeurs verhuisd van Houten naar de Jaarbeurs in Utrecht en in 2017 vindt het evenement plaats op 27 en 28 september.

Normaal gesproken zou NVTL zich samen met haar vaste partner de BNO presenteren met een gezamenlijke stand. Dit jaar zal dat anders zijn. In het vroege voorjaar zijn wij benaderd door een groep bedrijven die zich gezamenlijk op de beurs willen presenteren rondom een ‘Plein’.

Een plein waar vakmanschap, kwaliteit en synergie samenkomen en voor een toegevoegde waarde zorgt en waar iedere professional in de openbare ruimte alles kan vinden voor zijn of haar project. Men vond dat NVTL als ontwerpende discipline hier niet mocht ontbreken.

De NVTL heeft (samen met BNO) onder voorwaarden besloten te participeren, niet met een traditionele stand rondom het plein die bestemd zijn voor de bedrijven, maar met een of enkele grote tafels op het plein zelf, alwaar informatie over vereniging en vakgebied worden verstrekt.

Aan de NVTL is gevraagd om het gezamenlijke ‘Plein’ te ontwerpen, gebruikmakend van de materialen die door de participerende bedrijven worden aangeleverd.

De NVTL heeft dit toegezegd en doet hierbij een oproep:

  • Wij zijn op zoek naar een bureaulid of een ontwerper, die persoonlijk lid van de NVTL is en tevens werkzaam bij een van de aangesloten bureaus.
  • Betreffende ontwerper mag niet ouder zijn dan 40 jaar.

 

Als tegenprestatie:

  • Een (kleine) financiële vergoeding voor de werkzaamheden evenals een reiskostenvergoeding (o.b.v. OV 2e klas) of km-vergoeding (0,19).
  • Naamsbekendheid voor het bureau/de ontwerper van het ‘Plein’.

 

Wil jij het ontwerp voor je rekening nemen en voldoe je aan bovenstaande eisen, dan vragen wij het volgende:

Stuur een mail naar het secretariaat van de NVTL waarin je in 5 zinnen aangeeft waarom je denkt dat je de meest geschikte ontwerper bent om deze klus te klaren. Deadline inzenden: 1 juni 2017.

Daarna zal in klein comité (NVTL-commissie) worden besloten wie in aanmerking komt.

De volgende bijeenkomst van de ‘Plein’ deelnemers staat gepland voor dinsdag 20 juni op het secretariaat van de NVTL te Amsterdam. Aanvang: 10.00 uur. Wij rekenen erop dat de ontwerper van het plein bij deze bijeenkomst aanwezig is. Er worden dan nadere afspraken gemaakt en meer achtergrondinformatie verstrekt. Het plan voor het plein moet eind juli gereed zijn.

Verder nog goed om te weten:

Tijdens de beurs zal de ‘Tuin en Landschap’ special over ‘herdenken’ worden gepresenteerd. Het door de aangesloten bureaus ingezonden werk zal worden geëxposeerd (wellicht op het plein) en er worden een of twee lezingen aan verbonden. Een feestelijke borrel hoort daar natuurlijk ook bij.

De NVTL commissie/pr