Op 6 april is in Hoofddorp het Evaluatierapport “Op weg naar de Groene Verbinding”, 15 jaar vergelijksonderzoek beplantingsmethoden een pleidooi voor een integrale beplantingsmethodiek, aangeboden door de wethouder van Haarlemmermeer John Nederstigt aan de gedeputeerde van Noord-Holland Adnan Tekin.
Het rapport is op advies van de begeleidingscommissie “Strategisch Overleg Duurzame Beplantingen” en door het Ruyteninstituut uitgebracht. Sprekers waren ecoloog D. Vonk, directeur Groenkeur M. Mesken, voorzitter Stadswerk Nederland en burgemeester van Voorst J. Penninx en wethouder J. Nederstigt. De provincie Noord Holland, de gemeente Haarlemmermeer, Spaarnwoude, Recron Noord Holland, Stadswerk Nederland en het Wellantcollege willen de nieuwe methode verder brengen en gaan toepassen. Het evaluatierapport is te verkrijgen via de website van het Ruyteninstituut.

Ook kunt u zich opgeven voor het congres ‘De Groene Verbinding’.