DE NIEUWE LANDSCHAPSVERKLARING
The New Landscape Declaration, vertaald uit het Engels door Annelies De Nijs
 
Op 10 en 11 juni 2016 kwamen meer dan 700 landschapsarchitecten samen bij de Landscape
Architecture Foundation (LAF) aan de University of Pennsylvania in Philadelphia. Ze deelden een
bezorgdheid over de toekomst van het vak. Geïnspireerd door de in 1966 door de LAF geformuleerde
Declaration of Concern (Bezorgdheidsverklaring), werd een nieuwe visie uitgewerkt voor
landschapsarchitectuur in de 21ste eeuw.
 
DIT IS ONZE OPROEP TOT ACTIE.
 
Voorbij grenzen en muren, van stadskernen tot de verste wildernis, is het gemeengoed van de mensheid het landschap zelf. Eten, water, zuurstof – alles wat ons onderhoudt is afkomstig van en keert terug naar het landschap. Wat we onze landschappen aandoen, doen we uiteindelijk onszelf aan. De discipline die dit gemeengoed vormgeeft, is landschapsarchitectuur.
 
Na eeuwen van ongegrond geloof in het exploiteren van de natuur, is nu een tijd aangebroken van extreme klimaatsverandering, die zichtbaar wordt door een rijzende zeespiegel, uitputting van grondstoffen, woestijnvorming en het uitsterven van soorten aan een ongezien tempo. In relatie tot de globale fenomenen van versnelde consumptie, verstedelijking en ongelijkheid, hebben deze effecten een disproportionele impact op de armsten, hoewel ze uiteindelijk iedereen zullen beïnvloeden, overal.
 
Tegelijkertijd is er hoop voor de toekomst. We beginnen de complexiteit en het allesomvattend karakter van het aards systeem te begrijpen. De integrale rol van de mensheid voor de stabiliteit en de productiviteit ervan wordt erkend. Het is tijd te bouwen aan een nieuwe identiteit voor de gemeenschap die de natuur ondersteunt en er actief deel van uitmaakt.
 
De dringende uitdaging die voor ons ligt bestaat eruit onze gemeenschappen te herdenken in de context van hun bio-regionale landschappen, waardoor ze zich aan de klimaatsverandering kunnen aanpassen en de oorzaken hiervan kunnen tegengaan. Als ontwerpers die tegelijk met landschappelijke en culturele systemen werken, hebben landschapsarchitecten een unieke positie om nieuwe allianties van experten samen te brengen waardoor de complexe sociale en ecologische problematieken kunnen aangepakt worden. Landschapsarchitecten brengen uiteenlopende en vaak tegenstrijdige belangen samen om zo een artistieke fysieke vormgeving en geïntegreerde functies te geven aan de idealen van gelijkheid, duurzaamheid, veerkracht en democratie.
 
Als landschapsarchitecten beloven we om plekken te creëren die het hoger doel voor sociale en ecologische rechtvaardigheid voor alle mensen en soorten nastreven. We beloven om plekken te creëren die onze diepste noden voor verbintenis met de natuur en met de anderen voeden. We beloven om de gezondheid en het welzijn van alle gemeenschappen te dienen.
 
Om deze beloftes te kunnen vervullen, zullen we werken aan een versterking en diversifiëring van onze globale beroepscapaciteit. We zullen werken aan een cultuur van inclusief leiderschap, inspraak en activisme in onze rangen. We zullen werken aan het bewustzijn van de essentiële bijdrage van landschapsarchitectuur, aan de ondersteuning van onderzoek en aan het aanmoedigen van nieuwe praktijken die resulteren in ontwerpinnovatie en beleidstransformatie.
 
We beloven engagement en zijn op zoek naar inzet en actie van zij die onze bezorgdheid delen.
 
Teken hier de nieuwe landschapsverklaring.