De promotie van de aangesloten bureaus in binnen- en buitenland is een belangrijke doelstelling van de NVTL. We doen dit doelgroepspecifiek op verschillende manieren en locaties. Leden kunnen hier gratis of tegen aantrekkelijke tarieven gebruik van maken.

> Beurzen en congressen

De NVTL presenteert de Nederlandse Landschapsarchitectuur en de aangesloten bureaus op interessante beurzen en congressen in binnen en buitenland.

Meestal wordt gekozen voor een vorm waarbij de NVTL als overkoepelende organisatie zich presenteert in de vorm van een stand met daarbinnen ruimte voor individuele presentaties van bureaus. Voor bureaus is dit zowel financieel als organisatorisch een zeer aantrekkelijke manier om in contact te komen met potentiële opdrachtgevers.

In de afgelopen jaren heeft de NVTL deelgenomen aan de volgende beurzen:
> Street Days
> Urban Design Beurs

> Internationale handelsmissies

De NVTL ziet het als haar taak om de Nederlandse landschapsarchitectuur ook in het buitenland te presenteren en te promoten. Hiermee wordt de marktpositie van de aangesloten bureaus uitgebreid en de bekendheid van de kennis en kunde van Nederlandse landschapsarchitecten vergroot.

Sinds 2011 neemt de NVTL daarom deel aan handelsmissies naar onder meer het verre oosten.

> Bureauprofiel website NVTL

De website van de NVTL wordt veel gebruikt als ingang door (inter)nationale opdrachtgevers op zoek naar een Nederlands bureau. De website kent een hoge page rank waarop u meelift en stijgt in de vindbaarheid in de grootste zoekmachines op internet.

De aangesloten bureaus hebben daarom een eigen pagina ter beschikking op de website. Hierop kunnen adresgegevens, een afbeelding en een link naar de eigen website worden opgenomen. Verhuist u of veranderen uw basisgegevens? U kunt deze gegevens mailen naar het secretariaat. Wij zorgen voor u de aanpassing op de website.

Een uitgebreide instructie voor het aanleveren van tekst en beeld treft u hier aan.

> Vacatures website NVTL

Heeft u een vacature of stageplaats op het vakgebied van de tuin- en landschapsarchitectuur? Mail het secretariaat een logo, de functieomschrijving, een korte beschrijving van de gewenste capaciteiten van de kandidaat en de contactgegevens van uw bureau. Wij zorgen ervoor dat de vacature op de website en in onze digitale nieuwsbrief ‘Het Kanaal’ wordt geplaatst. De bij NVTL aangesloten bureaus kunnen gratis van deze service gebruik maken. Ook vraag of aanbod van bureauruimte of het zoeken van partners voor projecten vallen onder deze service. Een vacature wordt na vier weken automatisch gearchiveerd.

> Projectpresentaties Architectenweb

Om de communicatie tussen opdrachtgevers en de aangesloten bureaus te bevorderen heeft de NVTL een samenwerkingsovereenkomst met Architectenweb gesloten. Dit houdt in dat de aangesloten bureaus de mogelijkheid krijgen om referentieprojecten te plaatsen op www.architectenweb.nl (kies ‘architecten’ en daarna ‘bureau toevoegen’. Deze dienst is niet gratis. Maar op alle producten van Architectenweb krijgen de aangesloten bureaus een korting van tien procent.