De Dutch School of Landscape Architecture (DSL.) is een samenwerkingsverband tussen de NVTL en de opleiding- en onderzoeksinstituten voor tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland. Hiermee wordt een verdere intergraliteit tussen beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek nagestreefd.

De DSL heeft als missie het zorgen voor een sterke nationale en internationale positionering van de  Nederlandse beroepspraktijk en het onderzoek en de opleidingen voor tuin- en landschapsarchitectuur. 

 

logo dsl