Plandag 2018 Gedrag()en ruimte

Energiehuis te Dordrecht
Datum
ma 8 JAN

Beschrijving

Mensen gedragen zich zelden zoals een ruimtelijke professional het bedenkt. Dat keuzeprocessen van mensen (die zich uiten in gedrag) nochtans bepalend kunnen zijn voor het slagen van ruimtelijke projecten en beleid, dat weten we. Hoe kunnen we dan beter inspelen op keuzes en gedrag? Nederlandse en Belgische vakgenoten komen op PlanDag 2018 samen om hierover ervaringen, kennis en inzichten uit te wisselen.

We treffen elkaar op 31 mei in Dordrecht. Deelnemen met een bijdrage wordt zeer gewaardeerd, maar ook zonder bijdrage ben je van harte welkom. 

Thema

Is het niet tijd dat de ruimtelijke professional wat meer luistert naar gedragswetenschappers? Sociologen, antropologen, gedragseconomen, criminologen bestuderen hoe de keuzes die mensen maken – ook deze die verband houden met ruimtelijke ontwikkeling – worden beïnvloed door sociale, emotionele en cognitieve factoren. Voor de ruimtelijke professional is het geen automatisme om hier actief rekening mee te houden. Vaak gaapt er een gat tussen 'het plan' en hoe mensen daadwerkelijk met de ruimte omgaan.

Welke impact hebben Belgische en Nederlandse gedragsregels en gewoonten op de manier waarop we met onze ruimte omgaan? Op welke manier integreer je cultuurverschillen en inclusiviteit in ruimtelijke projecten? En hoe kunnen we regelgeving en instrumenten inzetten om tot bewustwording en gedrags-verandering te komen? Deze en vele andere vragen komen aan bod op 31 mei.

Meer info:
Thema
Programma en sessies
Aanmelden

Bijdragen

Heb je zelf ook wat te vertellen over de veelzijdige relaties tussen gedrag en ruimte? Dien een Paper (max. 10 pagina's) in en lever je wetenschappelijke of onderzoeksmatige bijdrage aan het debat. Maak in een Opinie (2 à 4 pagina's) je professionele visie en standpunten kenbaar. Of deel je concrete praktijkvoorbeelden en vraagstukken via een Praktijkbespreking (2 à 4 pagina's). Bij aanmelding voor de PlanDag geef je aan of je al dan niet een bijdrage wil indienen en, zo ja, dewelke.

Dien je een Paper in, dan kan je meedingen naar de PlanDag-prijs of de Prijs voor de Jonge Planoloog.

Info en instructies: Bijdragen en awards

Deadlines

31 januari 2018: indienen abstract (max. 250 woorden)
11 april 2018: indienen volledige bijdrage

Locatie: Energiehuis Dordrecht

In 2018 is PlanDag te gast in Dordrecht. Het Energiehuis, begin twintigste eeuw gebouwd als gemeentelijke elektriciteitscentrale en nadien stelselmatig uitgebreid, is sinds 2013 een culturele en recreatieve hotspot voor stad en regio. Het is gelegen tegen de oude binnenstad van Dordrecht, maar tevens aan de rand van het gebied Stadswerven, dat in de komende jaren ontwikkeld wordt tot een levendige stadswijk. Een excursie doorheen het gebied onder begeleiding van de Gemeente Dordrecht is voorzien in het programma van de PlanDag.

Adres
Energiehuis Dordrecht
Noordendijk 148
3311 RR Dordrecht

Meer info: Gaststad en locatie