inspiratieweek: Panorama Nederland, de Gelderse toekomst verbeeld.

Huis der Provincie te Arnhem
Datum
ma 23 SEP - vr 27 SEP

Beschrijving

Wil je weten wat het toekomstperspectief is voor de ruimtelijke inrichting van Gelderland? Wil je op creatieve wijze meedenken over het Gelderland van morgen? Zet dan 23 t/m 27 september alvast in je agenda en kom naar de inspiratieweek: Panorama Nederland, de Gelderse toekomst verbeeld.

 

Een nieuwe bestuursperiode met een nieuw coalitieakkoord is aangebroken. We bevinden ons in een periode waarin de omgevingsvisie wordt uitgewerkt. Tegelijkertijd spelen er grote opgaven in Nederland en vinden er belangrijke transities plaats. Hoe werken we aan uitdagingen als duurzame energie, biodiversiteit, verstedelijking en meer? Hoe komt Gelderland er uit te zien? Als gedeputeerde voor onder andere Ruimte, Wonen en Werklocaties wil ik me laten inspireren om met een positieve blik en toekomstgericht met deze vragen aan de slag te gaan. Ik nodig je uit om dit met mij te doen.Panorama Nederland
Panorama Nederland, ontwikkeld door het college van Rijksadviseurs, is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu niet enkel een uitdaging, maar ook de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen. Panorama Nederland is een publicatie, maar ook een fysiek panorama: een 360 graden verbeelding op ooghoogte waarin bezoekers zelf een kijkje kunnen nemen in de toekomst. Het verbeeld vijf thema’s: water, rijk boerenland, nieuwe energie, governance en verstedelijking en mobiliteit. Het Panorama biedt dé gelegenheid om in gesprek te gaan over kansen voor onze dorpen, steden en provincie.Programma
We nodigen je van harte uit voor de opening van ‘Panorama Nederland, de Gelderse toekomst verbeeld’ op maandag 23 september van 15.00 – 17.00 uur in het Huis der Provincie in Arnhem. De Rijksbouwmeester neemt ons mee in de totstandkoming van de tentoonstelling en visie van het Panorama. Kun je niet aanwezig zijn op 23 september? Het Panorama is nog te zien tot en met 27 september.