Werkseminar Regionale aanpak energietransitie

Datum
do 7 FEB

Beschrijving

Werkseminar Regionale aanpak energietransitie

 

Nu binnenkort het Klimaatakkoord wordt gesloten, moeten gemeenten en provincie concreet aan de slag met de uitwerking. Daarvoor is een regionale visie en strategie onontbeerlijk, die zijn beslag moet krijgen in de Regionale Energiestrategie (RES). Maar hoe kom je tot regionale afspraken, wie zitten er aan tafel en waarover moet het gaan?

 

Tijdens het ROm/Stadszaken-werkseminar ‘Regionale aanpak energietransitie’ op donderdag 7 februari 2019 om 13.30 uur in Amersfoort geven we antwoord op die vragen.
U wordt door praktijkdeskundigen bijgepraat over de opgave die ons te wachten staat, hoe u energietransitie ruimtelijk kunt faciliteren en u gaat zelf aan de slag!

 

PROGRAMMA

De energietransitie als regionale opgave
Bij de RES gaat het om de energievoorziening van de toekomst, maar tegelijk over fundamentele economische en ruimtelijke keuzes. Bovendien sluit de RES aan bij de principes van de Omgevingswet: van onderop, met een grote rol voor participatie. ‘Het is daarom nodig dat het Rijk zich er even niet mee bemoeit en de RES ook daadwerkelijk aan de regio’s laat.’ Maar ook draagvlak en betaalbaarheid zijn van het grootste belang. ‘We kunnen in Nederland geen energie-armoede laten ontstaan.’
Jop Fackeldey, gedeputeerde Flevoland (onder meer voor klimaat, energie, duurzaamheid en energietransitie) en bestuurslid IPO met de portefeuille energie.
 

 

Energietransitie en economie gaan hand in hand
Buck Consultants (BCI) zal aan de hand van een aantal cases (zoals bedrijventerreinen bij havens en grote bedrijventerreinen in Brabant) laten zien wat dit in de praktijk betekent, welke kansen zich voordoen en hoe je concrete keuzes kunt maken.

 

Energietransitie in de omgevingsvisie
In Noord-Beveland grijpen de energietransitie en het proces naar de eerste omgevingsvisie in elkaar. Betrokken beleidsmedewerkers én de verantwoordelijke bestuurder laten zien hoe ze dat doen.

 

Van visie naar programma – Werken met het Dashboard

 

Energietransitie
Presentatie van en oefenen met het Dashboard Energietransitie dat Antea Group samen met Nedgraphics en Imagem heeft ontwikkeld. Met het dashboard wordt energietransitie van visie via programma naar uitvoering inzichtelijk en voelbaar gemaakt
 

 

Datum: Donderdag 7 februari 2019
Waar: Redactie ROm, Paulus Borstraat 41, Amersfoort (direct achter station Amersfoort)
Voor: beleidsmedewerkers en professionals in de ruimtelijke ordening en op milieugebied, bestuurders, ondernemers
Kosten 50 euro voor abonnees ROm en ander uitgaven van Elba-Rec, 100 euro voor niet-abonnees

 

Aanmelden