Jaarlijks symposium ‘Stedelijk landschap met betekenis: transformatie van stad en ommeland’

Amersfoort
Datum
do 21 JUN

Beschrijving

12:30 tot 17:30 uur

Locatie: Staatsbosbeheer / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort

Het jaarlijks symposium van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over de verbinding tussen natuur en erfgoed vindt plaats op donderdagmiddag 21 juni. Het onderwerp deze middag is de verstedelijkingsopgave. Er is een grote behoefte aan meer ruimte voor woningen en bedrijven, vooral in en rond de grote steden. Het landschap met het daarbij behorende erfgoed is een belangrijke factor voor de woonkwaliteit én het vestigingsmilieu voor bedrijven. Hoe verbinden we de enorme verstedelijkingsopgave aan de kwaliteit van ons landschap en de erfenis uit het verleden? 

De vraag is of we de bouwopgave kunnen realiseren binnen bestaande contouren of dat ‘bouwen in het groen’ weer een leidend principe wordt. In beide scenario’s vinden we het belangrijk dat er een krachtig ’groenblauw’ netwerk ontstaat dat bijdraagt aan de mogelijkheden voor recreatie, gezond leven, en klimaatadaptatie. Dit vergt uitgekiende ruimtelijke planning, goede ontwerpen en gerichte sturing.

Deelname is gratis, maar u wordt gevraagd zich wel aan te melden door middel van inschrijving: https://cultureelerfgoed.nl/node/857570

12.30 Inloop met broodjes

13.00 Opening door dagvoorzitter

           Welkom door Kees Lever, directeur Grond en Gebouwen Staatsbosbeheer 
           Verstedelijkt landschap, een immense opgave
           Esther Agricola, directeur Ruimte en Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam
           1000 jaar relatie stad en land
           Jaap Evert Abrahamse, sr. onderzoeker historische Stedenbouw RCE
           Ontwerpen aan de stad, ontwerpen aan Nederland
           Rik de Visser, directeur Vista Landschapsarchitectuur en Stedenbouw
 
14.25 Pauze
 
           Groene Metropool
            Harry Boeschoten, programmadirecteur Staatsbosbeheer
Keuzerondes:  - In gesprek met de gemeenten
                        - Aanpak stedelijke opgaven en landschappelijke ontwikkeling met o.a. Den Haag, Zwolle, Parkstad
Keuzerondes:  - Pitches door en debat met vier studenten (TU Delft en Academie van Bouwkunst)
                        - Cultuurhistorie en Landschap als basis voor de stad
 
16.55 Afronding door Arjan de Zeeuw, directeur Kennis en Advies RCE
 
17.00 Netwerkborrel