I N   D I T   N U M M E R
2 4 
 

In Memoriam Prof. W.J.C. Boer
2000 Jaar van de Tuinen
Het Landelijk Dagblad jaargang 2 nummer 1
Reductie voor lezers van Het Kanaal
Uitreiking Omgevingsarchitectuurprijs 2000
Het nieuwe wonen en werken
Informatieavond EMLA-opleiding op 22 juni
Het Kanaal – html of standaard?
Boeiende websites
 
In Memoriam Prof. W.J.C. Boer
 

 

Op 2 juni is onverwacht Wim Boer te Emmen overleden. Hij was een van de voortrekkers van het vakgebied, die volgens prof. MetoVroom door zijn overzettelijkheid en liefde veel heeft bijgedragen aan de tuin- en landschapsarchitectuur. Sinds 15 november 1997 was Wim Boer buitengewoon lid van de NVTL.
In Rotterdam werkte Boer in zijn beginperiode samen met Lotte Stam Beese en Hovens Greve. Vervolgens kwam hij in aanraking met de idealen van het Nieuwe Bouwen. Zijn affiniteit voor die idealen kwam tot uitdrukking in zijn lidmaatschap van "De 8 en Opbouw" in de periode 48-55. Bekende ontwerpen zijn de wijk Pendrecht, studieproject Alexanderpolder en het dorp Nagele. Vanaf 1952 werkt hij in zijn eigen ontwerpbureau. Hij wint de 1ste prijs van de BNT prijsvragen Begraafplaats Doorn en Groenstrook Tuinstad Buitenveldert.
Door Bijhouwer raakt hij geïnteresseerd in de vegetatiekundige grondslagen voor beplantingsplannen. Door zijn ideeën over milieukwaliteit was hij zijn tijd ver vooruit, getuige zijn ontwerp voor het bospark te Spijkenisse in 1960.
Wim Boer doceerde in Boskoop, Delft en Wageningen en was vanaf 1973 hoogleraar Stedelijk Groen te Delft. Van zijn hand zijn diverse publicaties verschenen.

De NVTL produceerde in 1997 een video met een uitgebreid interview met Wim Boer door David Louwerse. Deze is op het secretariaat aanwezig.
Drie van zijn ontwerpen zijn te vinden in het boek Buitenruimten / Outdoor Space (pagina 68 zijn eigen tuin, pagina 122 de begraafplaats te Doorn en op 126 de parkstrook in het Amsterdamse Buitenveldert).

     
 
2000 Jaar van de Tuinen
 

 

  

zondag 18 juni Masterclass en Tuinfeest in Kasteel Middachten (Gld)

Nog slechts enkele plaatsen zijn beschikbaar voor de uitgebreide masterclass die de NVTL organiseert a.s. zondag vanaf 10u. Klik hier voor details.
's Avonds is er vanaf 17u00 dé tuinenlandschapsontwerpersenarchitectenbijeenkomst van het jaar; een echt tuinfeest georganiseerd door de evenementencommissie. Er is nog extra goed nieuws, er mag ook over het voetbal gepraat worden. Laat u niet afschrikken door het weer van de laatste tijd, voor een kleine prijs kunt u van het uitgebreide buffet genieten en door de historische tuinen wandelen. In verband met de catering wordt wel gevraagd u deze week op te geven bij het NVTL secretariaat 020/ 427 55 90

     
 
Het Landelijk Dagblad jaargang 2 nummer 1
 

Deze week valt via de normale post de eerste uitgave van dit jaar van het Landelijk Dagblad bij u in de bus. Een uitgebreid gesprek met de NVTL voorzitter Jhon van Veelen die terugblikt op de Nationale Landschapsdag in de Amsterdam Arena en vooruitkijkt door de oorsprong van het vak als basis voor het huidige jaarthema te motiveren, het Jaar van de tuinen.
Naar aanleiding van het tuinenthema ook een gesprek over voorbeeldtuinen met Anet Scholma, Thijs van Hees en Leen Goedegebuure. Gratis exemplaren van de krant ter verspreiding bij uw relaties zijn op het secretariaat aan te vragen.

     
 
Reductie voor lezers van Het Kanaal:
 

 

Themanummer Topos-Heft 31: the Netherlands

Eind juni verschijnt een themanummer van het Europese landschapsarchitectuur- tijdschrift TOPOS over Nederland met 90 pagina's tekst, beeld en bijdragen over en van Nederlandse landschapsarchitecten en hun werk. In het nummer ook een gesprek met NVTL voorzitter Jhon van Veelen die de andere Europese landen oproept tot voorzichtigheid in het landschap, iets wat Nederland vanuit haar voorlopersfunctie heeft geleerd.
De inhoudsopgave vindt u op topos31
Het Kanaal heeft voor haar lezers een speciale prijs kunnen overeenkomen met de uitgeverij zodat u niet de normale 58 DM maar slechts 25 DM hoeft te betalen. Gezien de beperkte oplage waarover wij kunnen beschikken is het raadzaam snel te bestellen bij Peter Wijnhof. Slechts 1 exemplaar per persoon (net als bij de Rolling Stones).

     
 
Uitreiking Omgevingsarchitectuurprijs 2000
 

 

Op 22 juni maakt staatssecretaris dr. F. van der Ploeg de winnaar bekend van de Omgevingsarchitectuurprijs 2000. Deze handeling vormt het hoogtepunt van het symposium 'Buiten gebeurt het', dat op die dag van 13.00 tot 16.30 uur wordt gehouden in het auditorium van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving, Ina Boudier Bakkerlaan 50, 3582 VA Utrecht.
De voor de prijs genomineerde projecten zijn Kennislandgoed De Haaf in Amersfoort, de Koningin Emmaboulevard in Hoek van Holland en de Stadsbrug in Kampen.
Overige sprekers op het symposium zijn mw. K. Feireiss (directeur van het Nederlands Architectuurinstituut en voorzitter van de jury), ir. A.P.J.M. Verheijen (Mijmeren over maaivelden) en ing. J.B.M. Admiraal (Ondergronds ruimtegebruik als nieuwe uitdaging voor vormgeving openbare ruimte). Dagvoorzitter is Midas Dekkers. Aansluitend op het symposium zal staatssecretaris Van der Ploeg de reizende tentoonstelling 'Buiten gebeurt het' openen, een selectie van 22 van de 50 voor de prijs ingezonden projecten, die de komende twee jaar op diverse plaatsen in Nederland te zien zal zijn.
Deelname aan het symposium is gratis.
Aanmelden bij:
J. Toet, (0182) 39 39 00, fax (0182) 39 39 23

     
 
Het nieuwe wonen en werken
 

 

Congres het nieuwe wonen en werken in het landelijk gebied

De vraag naar groene woon- en werklocaties is groot. Hierdoor ontstaan er spanningen tussen de landelijke en stedelijke functies. Om de juiste balans tussen de economische vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit te vinden is een stimulerend en handhaafbaar beleid noodzakelijk.
Op 28 juni komen kopstukken van het Ministerie van LNV, VROM, Raad voor het Landelijk Gebied, VROM-Raad en Gedeputeerden van de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Utrecht bij elkaar in Musis Sacrum te Arnhem.

Onderwerpen die zij uitvoerig belichten zijn o.a.

•  Het nieuwe beleid voor het wonen; de essentiële randvoorwaarden
•  De strategieën voor het landelijk gebied
•  De functieveranderingsmogelijkheden
•  De invulling op provinciaal niveau
•  De praktijk op gemeentelijk niveau; kansen en sociaal-economische gevolgen
Informatie en opgave www.sbo.nl
     
 
Informatieavond EMLA-opleiding op 22 juni
 

 

EMLA organiseert 22 juni een voorlichtingsavond over de EMLA-opleiding. Deze voltijds post-HBO opleiding landschapsarchitectuur gaat in september 2000 van start en leidt afgestudeerde Hbo'ers en academici met een ontwerpspecialisatie op tot geregistreerde landschapsarchitecten. Op deze voorlichtingsavond kunnen ge´nteresseerden kennis maken met de inhoud van de opleiding en met docenten die aan de opleiding verbonden zijn. De voorlichtingsavond vindt plaats in Hogeschool Larenstein, te Velp, van 19:00 tot 21:00 uur.
Voor meer informatie, raadpleeg de website: www.emla.nl

     
 
Het Kanaal – html of standaard?
 

 

Vrijwel alle reacties op (de vormgeving van) Het Kanaal waren positief. Er blijken echter ook vragen te zijn en misschien heeft niet iedereen het voor hem/haar meest geschikte abonnement gekozen.
Er was een tijdelijk discussieplatform ingericht waar iedereen met vragen of opmerkingen terecht kon.

     
 
Boeiende websites
 

 

Biënnale Venetië http://194.185.28.38/gb/archi.html
Expo 2000 www.expo2000.de
Internet @tlas van Nederland www.hhit.hsholland.nl/diane/

     
 
Colofon
    Het Kanaal is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur. Verschijnt tweewekelijks en wordt u gratis toegestuurd na aanmelding op www.nvtl.nl
 
Redactie
Michel Lafaille, Tuin- en Landschapsontwerpen Tiel
 
Vormgeving
Harco van der Hurk, Grafisch ontwerper Arnhem
 
Technische verzorging
Evert van Engelenhoven, ESP Leusden
     
 
Voorgaande nummers vindt u op www.nvtl.nl/hetkanaal